بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو
+ ديريست كه دلدار پيامي نفرستاد/ ننوشت سلامي و كلامي نفرستاد/ صد نامه فرستادم و آن شاه سواران /پيكي ندوانيد و سلامي نفرستاد
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*قاصدك*
بي تو اي صاحب زمان /بي قرارم هر زمان/ از غم هجر تو من دل خسته ام/ همچو مرغ بال و پر بشكسته ام!
توبين منتظران هم عزيزمن چه غريبي/عجيب تر كه چه آسان نبودنت شده عادت/ چه بي خيال نشستيم نه كوششي نه وفايي/ فقط نشسته و گفتيم خدا كند كه بيايي.......
اي منتظران ظهور به هوش باشيد كه حسين را منتظرانش كشتند
اي خداااا!
چراغ جادو