شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ ديريست كه دلدار پيامي نفرستاد/ ننوشت سلامي و كلامي نفرستاد/ صد نامه فرستادم و آن شاه سواران /پيكي ندوانيد و سلامي نفرستاد
*قاصدك*
بي تو اي صاحب زمان /بي قرارم هر زمان/ از غم هجر تو من دل خسته ام/ همچو مرغ بال و پر بشكسته ام!
توبين منتظران هم عزيزمن چه غريبي/عجيب تر كه چه آسان نبودنت شده عادت/ چه بي خيال نشستيم نه كوششي نه وفايي/ فقط نشسته و گفتيم خدا كند كه بيايي.......
اي منتظران ظهور به هوش باشيد كه حسين را منتظرانش كشتند
اي خداااا!
تسبیح دیجیتال
187931-سرزمين من
0 امتیاز
0 برگزیده
357 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
187931-سرزمين من عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top