قرمز سبز آبي خاکستري
محبوب ترين بندگان نـزد خداوند، سودمندترينشان نسبت به بندگان است و پايبندترينشان نسبت به گزاردن حقّش ؛ كساني كه خداوند، كار نيك و به جا آوردنش را محبوبشان ساخته است . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت